Jdi na obsah Jdi na menu
 
ObrazekObrazekObrazek


Obrazek


 * *   Z Á H A D N É   V Ě D O M Í   A   P O D V Ě D O M Í   * *
MOTTO:   Člověk je tím, na co myslí, charakter jeho bytosti je sumou jeho myšlenek.
Vědomí, to je naše vědomé já, pravé vědomí a podvědomí, či druhé vědomí, obsahující jakousi druhou osobnost se svým já, s činností neuvědomělou a s vlastní pamětí. Za běžných normálních okolností se nám zdá být každý čin a myšlenka vědomou. Není tomu tak. I za normálního stavu lze pozorovat jistou přítomnost jevů, nepatrných dojmů, jež jsou samy o sobě příliš slabé, než aby se staly vědomými.
V nejhlubším nitru každého z nás existuje zázračné vědomí, jež tvoří, modlí se, zatímco my pracujeme.
Podvědomé já je ve stálé činnosti, které ve stavu vědomém nepozorujeme. Žádáme-li podvědomé já, dáváme-li mu příslušný rozkaz, projeví své schopnosti: dorozumívání cestou telepatie, prostorové vidění, vidění do minulosti, přítomnosti i budoucnosti, kresby, automatické písmo, pohyb i přenos předmětů bez doteku, zhmotnění se aj., ale jen pokud nám byl úkol předurčen.
Myšlenky řešící těžké problémy přicházejí zpravidla náhle, často čtvrt hodiny před usnutím, ve změněném stavu mysli (Alfa), a objevitele překvapují - poskytují jeho vědomí už hotové, vyřešené celky, před jejich genialitou mnohdy ustupuje jakákoliv objektivní zkušenost.
„Co je to hladina Alfa?“ - Je to jeden ze vzorců mozkových vln, jakési elektrické energie produkované mozkem, které se měří přístrojem zvaným EEG. Rytmus je měřen v cyklech za sekundu.

BETA - od 14 CPS a výše
ALFA - od 7 do 14 CPS
THETA - od 4 CPS
DELTA - pod 4 CPS
Hladina Beta, to je normální stav, v práci, doma, právě teď, Alfa přichází, když sníte nebo usínáte, ale ještě úplně nespíte, nebo ještě nejste úplně vzhůru, je to jakýsi stav mezi tím. Theta a Delta jsou fáze hlubokého spánku.
Hladinu Alfy lze úspěšně navodit po kratším tréninku kdykoli se vám zlíbí a využít tohoto změněného stavu mysli k vašemu prospěchu. Jedna z možností je Silvova metoda, která učí, jak máte vstoupit do hladiny Alfa a poté si svůj cíl vizualizovat, pociťovat vůni, prožívat hmatové a chuťové pocity a vidět svůj cíl tak, jakoby už existoval. Model musí vždy předcházet skutečnost. Svůj nový svět musíte nejprve vidět, pak v něm můžete žít.
Jak se dostat do stavu hladiny Alfa? Zkuste se pohodlně posadit, ruce položte na stehna dlaněmi dolů a nohy mějte na zemi. Počítejte pomalu od deseti do nuly a představujte si, jak je vaše tělo stále uvolněnější, můžete si k tomu pustit nějakou relaxační hudbu. Možná se vám bude zdát, že se nic neděje, ale nevěřte tomu. Je to právě ten stav, kdy si můžete programovat ve své mysli cokoli chcete.
Také si můžete stáhnout z www.bwgen.com krátký prográmek BrainWave Generator, který vám tento stav mysli pomůže navodit poslechem různých zvuků pro určitou hladinu, meditaci, snadnější učení apod.
Nemusíte se obávat, že vám v meditační hladině Alfa někdo ublíží, v tomto stavu nelze účinně konat zlo jiným osobám - buď se obrátí proti vysílateli, nebo sklouzne zpět do hladiny Beta.
Co však s tím, že například fenomén Kašpirovskij ve svých seancích přímo lidi nabádá, aby si nic nepřáli, jinak že se toho nikdy nedočkají! Raději, že nemáme věřit, než abychom věřili. Jiný autor tvrdí, že je to útěk z reality, a další známá věta, kterou jste už určitě slyšeli je, že se nám může stát pravý opak toho, co si přejeme.
Vše závisí na našem stupni myšlení a v co skutečně pevně věříme.
Jsem si ale jist, že není moudré ani bezpečné záviset pouze na tom, co se můžete naučit jen ze zkušeností, neboť časem přijdete na to, že znalosti, které jste takto získal - jakkoliv jsou cenné - často přicházejí příliš pozdě, než abyste z nich mohli mít v tomto životě užitek a slouží pouze jako připomínka vašich minulých chyb. Buďte proto ochotní učit se i od druhých.
Snažit se dosáhnout bohatství tvrdou prací a v potu tváře, to je spolehlivá metoda, jak se co nejdříve dostat na hřbitov. Není lepší být zdravý a bohatý než chudý a nemocný?
Neignorujte problémy a nepovznášejte se nad ně, ale čelte jim a řešte je! Podívejme se nyní na vyváženost v přírodě.
Čínská monáda
Síla odstředivá s ženským principem - Jin     Jang - síla dostředivá s mužským principem
K nejstarším písemnostem lidstva se jistě řadí Kniha proměn (Yjing). V čínském dávnověku vzniklo učení o protikladných principech jin a jang. Původním účelem znaků Knihy proměn bylo zkoumání osudu. Svět je podle Knihy proměn jednotným celkem, jehož jedna část je skrytá, nadsmyslná, druhá zjevná, přístupná našim smyslům a našemu myšlení. Jestliže se vědomě nebo nevědomě proviňujeme proti tomuto pořádku, pak nám naše činy působí škodu. Čím více se blížíme tomu, co je skryto, tím spíše najdeme správnou cestu. Projevy dvou sil, které se všude vyskytují v nejrůznějších podobách a jsou nositeli všech protikladů (nebe a země, světlo a tma, výška a hloubka, muž a žena) jsou jang a jin, tvůrčí a přijímající principy, aktivita a pasivita.
Dovolte mi citovat tento příběh: V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby. Visely na obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné byla prasklina, naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, měla prasklá nádoba vodu už jen do polovičky. Dva celé roky to takto šlo, nosič vody nosil do domu každý den jen jednu a půl nádoby vody. Samozřejmě dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu. Ale chudák prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila nosiče u potoka: „Stydím se, protože voda teče po celou cestu domů.“ A nosič jí odpověděl: „Všimla jsi si, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku a ne na straně druhé? To proto, že jsem vždy věděl o tvém nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla rozzářit můj domov.“
Všichni máme své osobité chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Ale tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš život tak velmi zajímavým a vzácným. Jen každého musíme přijmout takového, jaký je a uvidět v něm to dobré. Přeji krásný den všem svým prasklým hliněným nádobám - přátelům.
Několik důležitých bodů k dosažení vašich cílů
 • Odmítněte žít neúspěšný život, nehledejte věci příliš daleko a štěstí někde jinde a na jiném místě, vše už ve vás dávno dřímá a jen čeká na své probuzení.
 • Nečekejte na mimořádné příležitosti, utvořte si je sami, chopte se úplně obyčejných věcí a učiňte je velkými!
 • Nezapomeňte, že vše, co pociťujete, jsou jenom stavy vaší mysli.
 • Nevzdávejte se, když je vám momentálně hůře, neboť to je stav, kdy se vítr obrací na opačnou stranu, tak jako se střídá příliv a odliv.
 • Moudře využívejte čas, který je vám dán.
 • Mnohokrát se setkáte se závistí, žárlivostí, pomluvami. Nenechte se jimi ovlivnit, chce to vyrovnané myšlení, víru a vůli, abyste se udrželi na vrcholu.
 • Směřujte své myšlení výše než jiní. Povstaňte a vyjděte z davu!
 • Síla mysli je obrovská, nekonečná, tak jako vesmír. S tak neomezenými možnostmi se rozhodněte využívat svůj mozek celou svou kapacitou.
 • Budoucnost si tvoříme přítomností tím, na co myslíme a o čem přemýšlíme. Dávejte si na to pozor!
 • Nedávejte si mnoho cílů najednou! Výsledkem bude neúspěch ve všech směrech.
 • Pozorujte svět jinýma očima, takovýma, které vidí to, co je mnoha ostatním skryto (např. nová pavoučí síť …), objevujte stále něco nového a nesklouzněte do stereotypu a automatizace!
 • Pomalu postupujte nahoru, buďte vytrvalí a nepřestávejte v úsilí! Víte, co vám prospívá nejvíce? Když se stále vracíte ke svému cíli znovu a znovu, i když nemáte vždy chuť!
 • Chcete-li zdokonalit své tělo, musíte bedlivě strážit svou mysl!
 • V zármutku nechť je vaše duše povznesena myšlenkou na to, že kdyby nebyly žádné stíny, nebyl by ani sluneční svit!
 • Je dobré mít peníze, majetek a věci, ale občas se ujistěte, zda neztrácíte věci, které si za peníze koupit nemůžete!
 • Pomozte ostatním, když budou v nouzi a o vaši pomoc budou stát!


 * *   Č A R O D Ě J N I C T V Í   * *

MOTTO:   Konejte to, z čeho máte strach, tím ho překonáte a on zmizí.

Praktiky čarování a očarování se prováděly již v nejdávnějších dobách. Podle některých to byli Atlantové, kteří zahynuli jenom v důsledcích svých černých, magických činů. Již prví představitelé východního okkultismu, Akkádové a Chaldejci museli dobře znát operace očarování pomocí obrazů a sošek, neboť téměř ve všech svých zaklínacích formulkách varují před „zhotovovatelem obrazů.“ A kdož by neznal z řecké historie thessalské čarodějnice, jež každodenně probodávaly jehlou z vosku uhnětenou hlavu osoby, již chtěly pozvolna usmrcovati? Jak se chránit před temnými silami?
Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem
Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem vám nabízí možnost zbavit se zlé energie nacházející se v domě, která je tam z jakéhokoliv důvodu. Nedej se zmýlit strachem vanoucím ze zaklínadel! Jsou mimořádně účinná a jejich cílem je vypudit ze zdí a stěn tvého domu všechny nečisté síly a vlít mezi ně čistou energii častokráte za pomocí svící. Zaklínadla nemají evokační účinky (nevyvolávají dobré ani zlé duchy), takže se nemáte čeho obávat.
Proti duchům
Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru. Začněte hovořit :
Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, žádám vás, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě… I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům).
Čarovné zaklínadlo
Určené rovněž k tomu, aby do domu začala proudit pozitivní energie.
Následující text stačí vyslovit 3x kdykoliv po západu slunce.

Klaním se ti, půlnoci tichá, a vzývám sluhy tvoje, by na pomoc mi v dobrém přišli a vypudili zlo z tohoto města, které tu zapustilo kořeny, aby štěstí a lásce nepřálo. Proto musejí přijít síly dobra a duchové laskaví, aby toto místo bylo vyčištěno od sil zákeřných a podlých. Ve jménu hvězd nespočetných vás žádám, i ve jménu měsíce, co nad nespočetnými nocemi bdí, vypleňte zlo tu přebývající, a ochraňte místo toto před ním, aby sem vstoupit nemohlo v žádné podobě, protože síly dobra sem mohou pouze přijít. Taková je vůle moje.
Obrana proti zlu a pro lepší spánek
Dvanáct nových stejných jehel zapíchni do menší brambory tak, aby jejich hroty směřovaly ven a do všech stran. Potom bramboru opatrně provrtej a provleč přes ni konopný motouz. Bramboru s jehlami zavěs do okna nebo nad veřeje, případně nedaleko lůžka, jestliže na tebe temné síly doléhají ve spánku.
Kouzlo působí do té doby, než brambora začne hnít, nejméně však 15 dní.
Jak poznáme pravou čarodějku?
Mnoho lidí se chce stát čaroději, ale bohužel mnoho z nich má velmi scestné informace o tom, co čarodějnice skutečně jsou a jak vypadají. Myslíte si, že hrbatá stařena s černou kočkou na zádech mumlá tajemná slova z čarodějné knihy a někoho zaklíná, zatímco voda v kotli se vaří? Omyl, v dnešní době je skoro nepoznáte.
Pravá čarodějka bývá magická, má uhrančivé oči, oblibu v černých šatech, bývá velmi krásná, všímá si věcí, které my ostatní považujeme za samozřejmé (nová pavoučí síť za rohem domu, nové ptačí hnízdo …), raduje se z bouřky, miluje přírodu, ráda chodí do lesa, kde jsou stromy vysoké a ve volných chvílích pořád něco mumlá (to dělají všechny, ale ta pravá má u toho zapálené svíčky či kadidlo).

Co by měla každá čarodějka dodržovat?
13 bodů úspěšné čarodějky
 1.   Znát sama sebe
 2.   Věřit ve svou dovednost
 3.   Schopnost učit se novým věcem
 4.   Používat své schopnosti s rozvahou
 5.   Mít život v rovnováze
 6.   Odříkávat slova ve správném pořadí
 7.   Mít vždy uspořádané myšlenky
 8.   Vzdávat čest životu
 9.   Žít v souladu s každým ročním obdobím
 10. Umět správně dýchat a vybírat si zdravá jídla
 11. Cvičit své tělo
 12. Meditovat
 13. Vzdávat čest přírodním silám

* * *   E S P   * * *
MOTTO:   Chybou řady lidí je, že nevyužívají neviditelných zdrojů příjmů.
Esp ( extrasensory perception ) - mimosmyslové vnímání - je běžně nazýváno šestým smyslem. Jsou to smyslové informace, které obdrží jedinec mimo našich známých pět smyslů - zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Může poskytnout o sobě informace týkající se přítomnosti, minulosti i budoucnosti.
Psychická schopnost \ / váš skrytý talent
Projevuje se u vás šestý smysl? Zkuste to zjistit podle následujících znamení:

1. Telefon náhle zazvoní a vy víte, kdo to je.
2. Víte, co chce někdo říct ještě před tím, než to řekne.
3. Máte o něčem tušení a to se ukáže být jako správné.
4. Máte náhlé nutkání jít někde nebo udělat něco, a potom uděláte nějakou věc, která se ukáže později být jako správná, kterou jste udělat měl. Cítíte se dobře.
5. Máte náhlé nutkání jít někde nebo udělat něco, a vy to ignorujete a neuděláte to, a ono se ukáže, že jste to udělat měl. Později toho litujete.
6. Porozumíte vnitřním pocitům osoby, které jsou pro ostatní skryté.
7. Míváte pocit přítomnosti někoho nebo něčeho za vámi, která vám pomáhá.
8. Když se něco přihodí ve vašem životě, ať už věc dobrá nebo špatná, a vy náhle pochopíte vyšší účel za tím vším.
9. Někdy slyšíte slabé hlasy varující vás před věcmi, které se přihodí ve vašem životě či životě někoho jiného.
Zenerovy karty
Zenerovy karty vytvořil Dr. Karl Zener ( Duke University ) a J. B. Rhine ( biolog Hardvard ) v roce 1920 a od té doby jsou používány k parapsychologickým experimentům. Ačkoliv je možné využívat mnoho způsobů k experimentům, Zenerovy karty jsou jedny z těch velmi vhodných k vývoji a experimentování s psychickými schopnostmi. Tyto karty obsahují pět jednoduchých symbolů: hvězdu, kruh, čtverec, kříž a vlnky. Karty byly původně nakreslené ručně, později tisknuté strojově a účastníci experimentu se pokoušeli určit následující kartu s použitím svých mimosmyslových schopností. Pět karet z každého symbolu naleznete v balíčku s 25. kartami. Vysílatel zamíchá balíček karet a soustředí se chvíli na každou kartu. Příjmatel zachytí symboly, na které se vysílatel soustředí. Obvykle je vysílatel vizuálně oddělen od příjmatele, nejlépe v jiné místnosti nebo budově.
Při pokusech např. v padesátých letech experimentovalo americké námořnictvo s telepatickým přenosem informací na palubě atomové ponorky. Zde bylo umístěno zařízení na míchání karet (Zenerových) a stroj dvakrát denně několik z nich vyhodil. Dobrovolník se na každou z nich soustředil. Dva tisíce kilometrů od pevniny se námořní důstojník pokoušel na palubě atomové ponorky, stovky metrů pod hladinou oceánu, uhodnout, na který list jeho kolega v Severní Karolíně právě myslí a své tipy si náležitě zaznamenal. Námořník uhodl sedum karet z deseti. Zde vidíme, že vzdálenost, ani překážky nehrají žádnou roli.

Zde uvádím výcvik telepatie pro dvě osoby.

           

Instrukce pro experiment:

      Vytiskněte si všechny karty a vystřihněte je. Usaďte se v tiché místnosti mimo vašeho partnera tak, aby na vás neviděl. Vysílatel zamíchá balíček karet a po té ho položí před sebe obrázkem dolů. Vysílatel otočí vrchní kartu balíčku a asi minutu se na ní soustředí. Příjmatel zvolá název symbolu karty, o který si myslí, že jde ( váš první impuls je obvykle správný ). Vysílatel zaznamená vybranou kartu na tabulku či papír a poznamená si symbol karty, kterou označil příjmatel. Následující karta je vybrána stejným způsobem až do vyčerpání celého balíčku. Vysílatel by se měl chovat tiše, aby se mohl partner lépe soustředit. Jednotlivé skóre je vyhodnoceno až na samý závěr po vybrání všech 25. karet. Pět správných pokusů je průměrné skóre (20%), jestliže máte více jak pět, mohlo by se jednat o psychickou schopnost. Naopak, máte-li méně než pět správně uhodnutých, mohlo by to ukazovat na nízkou schopnost ESP. Uhádnete-li devět symbolů z balíčku (36%) na jeden pokus, není to statisticky významné. Avšak máte-li 36% správných zásahů ze sta pokusů, to už statisticky významné je.


 • Budete-li pokus provádět sami, ujistěte se, že všechny karty mají stejný rub bez škrábanců a čar.
 • Praktikování a experimentování s druhými osobami je velmi dobrý nápad, tak jako prohození rolí obou experimentátorů.
 • Doporučuji vám, abyste si vyzkoušeli více testů (takových 100, ne pouze jeden) a až potom vyhodnotili celkové skóre.

* * *   E V P   * * *
MOTTO:   Svůj pohled zaměřte do budoucnosti, neboť život je nekonečný.
Od té doby, co se zrodil Spiritismus ve 2. čtvrtletí 19. století, byli lidé fascinováni myšlenkou kontaktu s mrtvými. Brzké experimenty v tomto oboru na sebe nedaly dlouho čekat a obsahovaly fenomény jako různé seance, kde se komunikovalo přes vybraná média, rovněž pomocí automatického psaní, užívání spiritistické tabulky aj.
Vynálezce Thomas Edison předpověděl, že svět mrtvých bude usilovat o kontakt s naším světem a že naše technika bude schopná zaznamenat v budoucnu tyto jevy (1928). Tato teorie byla potvrzena roku 1959, kdy bylo EVP objeveno švédským mistrem Friedrichem Jurgensonem. Když si přehrával svou živou nahrávku zpěvu ptáků, jasně slyšel v pozadí zastřené, ale inteligentní hlasy, které mu něco sdělovaly. Tento fenomén byl následně objeven německým parapsychologem Hansem Benderem a lotyšským psychologem Konstantinem Raudivem. V roce 1971 byla vydána publikace od Raudiva pojednávající o jeho výzkumech. EVP bylo často označováno jako „Raudivovy hlasy.
EVP je zkratka pro anglický výraz „Elektronic Voice Phenomena“, což by se dalo přeložit jako Fenomén elektronického hlasu. Týká se hlasů zachycených na různých nahrávacích médiích, které nepatří žádné rozhlasové stanici, ani staré nahrávce. Bývají často útržkovité, náhodně se objevující. Je to způsob posmrtné komunikace s druhým světem.
ITC značí „Instrumental TransCommunication“, což je novější termín, pod kterým se skrývají všechny formy těchto neočekávaných hlasů, fotografií, ale i videa záznamů, které jsou zahrnuty do této technologie, včetně již zmíněné EVP. Komunikace je tedy možná skrz elektronické přístroje, jako jsou videa, televize, kamery, foťáky, počítače (ale i jiným způsobem...).
Mnoho hypotéz se snaží vysvětlit tyto fenomény, jedna z nich se zdá být nejefektivnější v odpovědích a nazývá se „Věčná“. Tato hypotéza se domnívá, že jsme nefyzické bytosti, které jsou schopny existovat ve fyzických aspektech skutečnosti kvůli našemu fyzickému tělu, ale když naše fyzické tělo zemře, naše Já změní úhel pohledu směrem k nefyzické realitě. Ve skutečnosti existujeme před a po našem současném životě. Nejnovější hypotéza podporuje použití EVP a domnívá se, že tyto vzkazy jsou, vskutku, původně nehmotné a že tato hypotéza je v podstatě správná. Je to cílem EVP nalézt způsob zlepšit příjem těchto vzkazů a lépe porozumět původnímu významu.
Nyní je tento fenomén předmětem výzkumu, který má přinést důkazy o komunikaci se zesnulými z druhé strany...
Jak na to?
Zařízení k nahrávání nemusí být nutně drahé, nebo složité k příjmu EVP. Tak jako v mnoha oborech, někteří lidé mají lepší předpoklady pro zachytávání těchto hlasů, než jiní. S notnou dávkou trpělivosti, vytrvalosti a dobrou poslechovou technikou byste měli být schopni nahrát a uslyšet EVP vzkazy.
Nahrané hlasy mohou být velmi tiché a jsou často nesrozumitelné, alespoň na první poslech. Mnoho experimentátorů říká, že museli rozvinout své poslechové schopnosti, tzv. naladit své uši na tyto zvuky, aby je byli schopni rozeznat od rušivých zvuků v pozadí. Hlasy mohou být často rozpoznány jako mužské i ženské, dětské i stařecké. Vzkazy většinou trvají dvě sekundy i méně a obsahují dvě až čtyři slova. Slova mohou být vyřčena velmi rychle a tyto jsou často průkazným jevem EVP.

K základnímu vybavení pro nahrávání patří:

- Magnetofon k nahrávání: EVP lze nahrávat na všechny typy médií. Ať už zvolíte již zmíněný magnetofon, CD, DVD, nebo pevný disk počítače. Podmínkou je mikrofon, ať už zabudovaný, nebo externí (podle zkušeností je lepší druhá možnost). Pohodlnější je užití magnetofonu s mechanickou kontrolou stopy a počítadlem, který nám umožní snáze přehrávat opakovanou stopu. Nejlepší je propojení s PC, kde můžete pomocí různých programů odfiltrovat rušivé zvuky a jinak upravovat.

- Pásek, na který budete nahrávat. Vyberte nějaký s vyšší citlivostí, raději s delším záznamem.

- Sluchátka: Jelikož nahrané zvuky jsou často slabé, mnoho z nich můžete přeslechnout, jestliže nepoužíváte sluchátka. Nejvhodnější jsou tzv. klapky na uši, které přikryjou celé ucho.

- Video kamera, nebo web kamera je už pro náročnější badatelé a není pro začátek nutná. S kamerou je možno zachytit obrysy postav, tváře, nebo jiné výjevy a z těch pak udělat fotografie.

Trocha evokace
Nahrávat můžete v kteroukoliv dobu denní, či noční. V začátku je dobré nahrávat v pravidelný čas a na určeném místě. Touto pravidelností se tyto bytosti na druhé straně učí, kdy budete nahrávat. Po prvním úspěšném spojení mezi vámi a těmi druhými budete už schopni přijmout EVP v kteroukoli dobu a na kterémkoli místě.
Pokuste se najít místo, které je tiché a nikým nerušené. Zvuky v pozadí (které přicházejí zvenku) jsou normální, ale je důležité, že jste mimo ně a měli byste být schopni rozeznat na nahrávce, které jsou přírodní a které patří EVP. Zpočátku nahrávejte krátké pasáže (pouze tři až pět minut) tak, abyste měli dostatek času si poslechnout pásek velmi pozorně.
Projevte se během EVP sezení. Mnoho experimentátorů začíná s krátkou modlitbou, přivítáním přátel na druhé straně a přáním, aby se zúčastnili experimentu. Můžete připojit také jméno toho, s kým chcete komunikovat. Shledáte, že hlasy budou přicházet častěji, jakmile zapnete nahrávání. Můžete také vznést dotaz a nechte dostatečnou dobu na nahrávání. Jen připomínám, ža tyto dotazy by měly být nahrány s dostatečně velkou mezerou.
Někteří badatelé jdou ještě dál a pozvou na schůzku den předem bytosti, s kterými se chtějí spojit, během modlitby, či meditace. Využívají dobu výhradně po setmění a napomáhají kontaktům všemi možnými způsoby, např. napsáním otázky na bytosti již zmíněný den předem. Tímto je vyzvete, aby si dotaz přečetli a dali vám odpověď.
Při nahrávání vytvořte v pozadí nějaký hluk. Zapněte větrák, rozladěné rádio či tekoucí vodu. Toto vám lépe pomůže analyzovat zvuky, které hledáte. Použijete-li digitální rekordér, nemusíte zajišťovat dodatečný hluk v pozadí.
Upozornění
Jsem si jist, že většina z vás, kteří toto čtete, jste viděli film White Noise ( Hlas smrti ). Příběh je smyšlený, ale podklad pravdivý. Všichni, kteří chtějí experimentovat ve fenoménu EVP by měli zvážit rizika, která z toho plynou. Jsou stejná, jako byste vyvolávali duchy. Pokud vás to přeci jen neodradí, měli byste vědět, že si můžete mnoho vzkazů vyložit špatně a také zachytit ty, které nejsou určeny pro vás. Tak jako zde mezi lidmi, i tam můžete narazit na hlasy zlé a škodolibé...


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář